Ανακοίνωση - Ενημέρωση για τη λειτουργία των δημοτικών βιβλιοθηκών Χαλανδρίου Ο κατάλογος βιβλίων της Δημοτικής Βιβλιοθήκης ηλεκτρονικά Ο κατάλογος βιβλίων της Παιδικής Βιβλιοθήκης ηλεκτρονικά Επικοινωνείστε μαζί μας!

Η Ιστορία του Αετοπούλειου Πολιτιστικού Κέντρου

                                                                                                 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

ΑΕΤΟΠΟΥΛΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ
 ΔΗΜΟΥ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ          
                                                                                                                              

1.     Ταυτότητα του Αετοπούλειου

Το ΑΕΤΟΠΟΥΛΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ είναι κληροδότημα  της αείμνηστης Παιδαγωγού Καλλιόπης Μουστάκα-Αετοπούλου. Από το 1982 μέχρι το 2012 λειτούργησε υπό το καθεστώς που διέπει τα Ν.Π.Δ.Δ. (ΦΕΚ 103 Τεύχος Α’/20-4-81), ενώ από το Νοέμβριο του 2012 εντάχθηκε στις Υπηρεσίες του Δήμου Χαλανδρίου και, πιο συγκεκριμένα, στη Διεύθυνση Πολιτισμού και «Αετοπούλειου Πολιτιστικού Κέντρου».

Στη Διοίκηση και Διεύθυνση του πρώην νομικού προσώπου συμμετείχαν, κατά καιρούς, προσωπικότητες των γραμμάτων και των τεχνών αρχής γενομένης με την πρώτη Διευθύντρια του Πολιτιστικού Κέντρου, Δρ. Κούλα Κασιμάτη (συγγραφέας/ερευνήτρια-Καθηγήτρια Πανεπιστημίου), η οποία επωμίστηκε το δύσκολο έργο δημιουργίας πνευματικής υποδομής και χάραξης πολιτιστικής πολιτικής του Αετοπούλειου. Μεταξύ εκείνων που υποστήριξαν σθεναρά αυτό το έργο, αναφέρονται ενδεικτικά:  Σπύρος Βραχωρίτης, Βασίλης Νικολαΐδης, Βάνα & Μαρίνα Ξένου, Μαρία Αναστασίου, Σέργιος Γκάκας, Νίκος Οικονομίδης, Κώστας Γιαννίσης, Γιάννης Σμαραγδής, Τζίνα Πούλου, Νότης Μαυρουδής, Έντα Δημοπούλου-Βασταρδή, Διονύσης Πυλαρινός, κ.α.

2.     Σκοπός-στόχος

Ο σκοπός του Αετοπούλειου Πολιτιστικού Κέντρου, σύμφωνα με το Καταστατικό λειτουργίας του, ήταν – και εξακολουθεί να ισχύει και σήμερα – η ανάπτυξη κάθε μορφής πνευματικής, εκπαιδευτικής και πολιτιστικής δραστηριότητας στο Χαλάνδρι. Στις προηγούμενες δραστηριότητες του Αετοπούλειου περιλαμβάνονται, η δημιουργία δημοτικής βιβλιοθήκης (ίδρυση 1984), η δημοσίευση επιστημονικών πονημάτων, συγγραφικού έργου, παραγωγή μουσικών έργων (σε βινύλιο) και η διεξαγωγή επιστημονικών ερευνών. Ενδεικτικά, μπορεί να αναφερθεί η έρευνα (με επιστ. Υπεύθυνη την Καθηγήτρια Κούλα Κασιμάτη) που διεξήχθη στον πληθυσμό των μαθητών της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στο Χαλάνδρι, σχετικά με τις πολιτιστικές τους απόψεις, προσδοκίες τους από το Δήμο, και προτιμήσεις τους σε βιβλία, προκειμένου να εφοδιαστεί κατάλληλα η Βιβλιοθήκη του Πολιτιστικού Κέντρου (αρχική έρευνα, 1983-1984και επαναληπτική έρευνα – follow up research, 1991), καθώς και για να σχεδιαστεί στοχευμένη πολιτιστική πολιτική για το νεανικό πληθυσμό του Χαλανδρίου.

Αξίζει να αναφερθεί ότι ένα από τα σημαντικότερα έργα/στόχους του Αετοπούλειου, της αρχικής περιόδου λειτουργίας του, ήταν η καθιέρωση του Θεσμού Συμπαραγωγών, δηλαδή, χρηματοδότηση μεγάλου μέρους θεατρικών παραστάσεων με συντελεστές νέους, ταλαντούχους καλλιτέχνες, οι οποίοι δεν διέθεταν τα απαραίτητα μέσα να το πράξουν μόνοι τους. Η προσδοκία της νέας διοίκησης είναι να συνεχιστεί αυτός ο θεσμός, παρά τις οικονομικές και άλλες αντιξοότητες που αντιμετωπίζει ο τομέας του πολιτισμού στις μέρες μας.

Για την επίτευξη των στόχων του, το Αετοπούλειο επιδιώκει τη δημοσιότητα και την τακτική ενημέρωση των δημοτών, τόσο σε τοπικά όσο και σε ευρύτερου ενδιαφέροντος θέματα. Θέτει, επίσης, στην πράξη την ουσιαστική και ενεργό συμμετοχή των πολιτών στις δραστηριότητες του Δήμου και, γενικά, χρησιμοποιεί κάθε δυνατό μέσο για την επίτευξη αυτού του στόχου.

Περαιτέρω, η παρούσα Διεύθυνση Πολιτισμού, δια του «Αετοπούλειου Πολιτιστικού Κέντρου», της Δημοτικής Βιβλιοθήκης και της Δημοτικής Φιλαρμονικής, εμμένει στη δημιουργία κατάλληλης και άρτιας υποδομής πνευματικής και υλικής, η οποία εκφράζεται κυρίως μέσω:
·        Εκδοτικής δραστηριότητας
·        Υπηρεσιών της Δημοτικής Βιβλιοθήκης
·        Εκπαιδευτικών/Πολιτιστικών Προγραμμάτων στα Δημόσια Σχολεία Χαλανδρίου
·        Μουσικής Εκπαίδευσης (προσφορά σε μικρούς μαθητές από μουσικούς της Φιλαρμονικής Χαλανδρίου)
·        Οργάνωσης πολιτιστικών παρεμβάσεων
·        Οργάνωσης Εκθέσεων
·        του καθιερωμένου Καλοκαιρινού Φεστιβάλ (στο Θέατρο Ρεματιάς), που θα ακολουθεί με συνέπεια την αρχή των «θεματικών ενοτήτων» σε όλες τις καλλιτεχνικές εκδηλώσεις του, και
·        Συνεργασιών με κοινωνικούς/πολιτιστικούς/δημοτικούς φορείς.

Είναι αξιοσημείωτο ότι, βάσει των προαναφερομένων, αποδίδεται μεγάλη έμφαση στη συμμετοχή των δημοτών και, ειδικότερα, στη συμμετοχή των νέων ανθρώπων, καθώς θεωρείται εξαιρετικά σημαντικό η εμπλοκή του πολίτη στα πολιτιστικά δρώμενα για τη διαμόρφωση μιας συμμετοχικής πολιτιστικής πολιτικής.

Βάσει της αρχής της εμπλοκής/συμμετοχής, και όχι απλά της παρακολούθησης, αναπτύσσεται η φιλοσοφία που διαπνέει την παρούσα πολιτιστική πολιτική του Δήμου Χαλανδρίου. Αυτή η φιλοσοφία εκφράζεται σθεναρά, αφενός, στη διεξαγωγή ερευνών με τη συμμετοχή αμφότερων νεανικών και ωριμότερων σε ηλικία πληθυσμιακών κατηγοριών, με αντικείμενο τη διερεύνηση των απόψεών τους είτε ως προς την διοργάνωση εκπαιδευτικών ή άλλων δράσεων στο Δήμο τους και, αφετέρου, στη συνεργασία με άλλους κοινωνικούς/πολιτιστικούς/δημοτικούς φορείς.

Σημείωση: Οι έρευνες που διεξήχθησαν μέχρι σήμερα, στα πλαίσια οργανωμένης προσπάθειας του Πολιτιστικού Κέντρου για τον αρτιότερο σχεδιασμό πολιτιστικών δράσεων & δημιουργίας πνευματικής υποδομής, εμπεριέχονται στην κατηγορία, «Επιστημονικές έρευνες».


3.     Προηγούμενες Καλλιτεχνικές Δραστηριότητες στο Θέατρο Ρεματιάς


Στο παρελθόν, το «Αετοπούλειο Πολιτιστικό Κέντρο» - κύριος φορέας διοργάνωσης του (καλοκαιρινού) Φεστιβάλ Ρεματιάς – λειτούργησε ως παραγωγός σημαντικών Ελληνικών θεατρικών παραστάσεων αλλά και ως συμπαραγωγός με θιάσους και μουσικά σχήματα μεγάλης εμβέλειας του εξωτερικού. Επιπλέον, χάριν της φήμης του Θεάτρου Ρεματιάς και του κύρους του Πολιτιστικού Κέντρου, διασφαλιζόταν κάθε χρόνο η «πρώτη παράσταση», σε εθνικό επίπεδο, των σημαντικότερων καλλιτεχνικών δημιουργιών εκλεκτών θεατρικών σχημάτων, με αποτέλεσμα τη μεγάλη συρροή θεατών από όλες τις περιοχές της Αττικής.

Στο πλαίσιο αυτό, παρουσιάστηκαν οι μεγαλύτεροι Ελληνικοί θεατρικοί οργανισμοί, μουσικά σύνολα, μεμονωμένοι επιφανείς καλλιτέχνες, αλλά και τοπικοί δημοτικοί θίασοι & ανερχόμενοι νέοι καλλιτέχνες, προκειμένου  να ενισχυθεί η διαδημοτική συνεργασία και τοπική καλλιτεχνική δημιουργία. Εν τούτοις, σε αυτή τη συνοπτική ανασκόπηση δεν είναι δυνατό να αναφερθούν όλοι οι συντελεστές και να εκτεθούν όλες οι καλλιτεχνικές δραστηριότητες / παραστάσεις που διεξήχθησαν στο Θέατρο Ρεματιάς, κατά τη διάρκεια των τριάντα τριών (33) χρόνων λειτουργίας του.

Συντελεστές Παραστάσεων/Εκδηλώσεων στο Θέατρο Ρεματιάς:


Αν και ο αριθμός αφενός των συντελεστών και αφετέρου των παραστάσεων/εκδηλώσεων, κατά τη διάρκεια των καλοκαιρινών μηνών, θα μπορούσε να καλύψει πληθώρα σελίδων, ωστόσο, ορισμένοι-ες εκ των σημαντικότερων μπορούν να αναφερθούν ενδεικτικά:

Α. Συντελεστές σε εθνικό επίπεδο
Ø      Όλα τα Δημοτικά Περιφερειακά Θέατρα
Ø      Εθνική Λυρική Σκηνή
Ø      Λαϊκή Ορχήστρα Μίκης Θεοδωράκης
Ø      Ορχήστρα των Χρωμάτων
Ø      Κρατική Ορχήστρα Ελληνικής Μουσικής
Ø      Εθνικό Θέατρο
Ø      Θέατρο της Άνοιξης
Ø      Θέατρο Εποχή
Ø      Θέατρο Έρευνας Σύγχρονης Έκφρασης
Ø      Θεατρική Συντεχνία
Β. Συντελεστές σε διεθνές επίπεδο
Ø      Nicholas Zumbro 
Ø      Θίασος της Όπερας του Χομπεϊ Νπανγκ Ζι από την Κίνα
Ø      Θίασος Γυναικών της Βοσνίας
Ø      Ιαπωνικό Θέατρο EAST
Ø      Ιαπωνικό Θέατρο ROOM RUDENCE
Ø      The Living Theatre Company
Ø      Associazone Culturale Megakles Ballet

Παραγωγές/Συμπαραγωγές/Παραστάσεις:


Σε ό,τι αφορά σε παραγωγές/συμπαραγωγές/συνεργασίες του Αετοπούλειου που οδήγησαν σε πολυάριθμες και ποικίλες παραστάσεις στο Θέατρο Ρεματιάς, αναφέρονται ορισμένες εξ αυτών, ενδεικτικά:
·        «Ηλέκτρα» του Σοφοκλή (1984) – Θέατρο της Άνοιξης
·        «Λα Μοσκέτα» του Ρουτσάντε (1986) – Σύγχρονος Λόγος
·        «Όνειρο Καλοκαιρινής Νύχτας» του Σαίξπηρ (1985) – Θεατρική Συντεχνία
·        «Η ψευτο-υπηρέτρια» του Μαριβώ (1987) – Θίασος Καθρέφτης
·        «Η κληρονομιά» του Μαριβώ (1988) – Θέατρο Εποχή
·        «Συναντώντας τον Διόνυσο» (1989) – Έρευνα Σύγχρονης Έκφρασης, R. Gieslak
·        Όπερα «Κασσάνδρα» (1990) – Nicholas Zumbro 
·        «Μήδεια» του Ευριπίδη (1991) – Θίασος της Όπερας του Χομπεϊ Νπανγκ Ζι από την Κίνα
·        «Το καράβι της, ένα φυλαχτό και το σπίτι» (1996) – Γυναίκες της Βοσνίας Μιλούν…
·        «Ο Βασιλιάς Γκόρντογκαν» (1996) – Βασίλης Νικολαΐδης  
·        «Ατρείδες» (1997) – Θέατρο της Άνοιξης
·        «Μήδεια» του Ευριπίδη (1997) – Ιαπωνικό Θέατρο EAST
·        Πετρολούκας Χαλκιάς με τον Ινδό Rama Shankar (1998) – [Στη θεματική ενότητα του Φεστιβάλ Ρεματιάς «Πολιτισμοί Παράλληλοι – Ίχνη από τη συνάντηση δύο λαών»]
·        «ΣΑΛΩΜΗ» τουOscar Wilde (2001) – Ιαπωνικό Θέατρο ROOM RUDENCE Theatre Matrix Company
·        “Mysteries and smaller pieces” (2001) – The Living Theatre Company
·        “L’ Isola” (2001) – Associazone Culturale Megakles Ballet
·        «Ο μύθος του Ηρός» (2006) – Ιάννης Ξενάκης
DEPARTMENT OF CULTURE

THE ‘AETOPOULEION’ CULTURAL CENTRE
OF MUNICIPALITY OF HALANDRI          
                                                                                                                              

1.     Identity of  ‘Aetopouleion’

The ‘AETOPOULEION’ CULTURAL CENTRE was created with the legacy of dear departed educationalist Kalliope Moustakas-Aetopoulos. It functioned as a Legal Entity from 1982 to 2012 and was controlled by an 11-member Administrative Council with the Mayor of Halandri as its President; also it was funded by the Municipality. Since 2012, the “Aetopouleion” has been an integral part of the Municipality services, as a legal section of the Cultural Department.

In the management of the former entity, personalities of literature and the arts were occasionally involved, started with the first Director of the Cultural Centre, Dr Koula Kassimati – author/researcher/University Professor – who had undertaken the difficult task of developing the intellectual framework and the designing of the cultural policy of Aetopouleion. Among those who strongly supported this task, listed as purely indicative:
Spyros Vrahoritis, Vasilios Nikolaidis, Vana & Marina Xenou, Sergios Gakas, Nikos Oikonomides, Gina Poulou, Notis Mavroudis, Eda Dimopoulou-Vastardi, Dionysios Pylarinos, and many more.  

2.     Objectives and goals

The objective of the Cultural Centre, in accordance with its Articles, was – and still is – to build on every form of intellectual, educational and cultural infrastructure in Halandri area. It has already developed a multilateral activity since 1982, such as preliminary work at the Rematia of Halandri (to be an open air theatre), in which several events, such as theatrical, musical and dancing performances, have been organized. Further, earlier work of the Aetopouleion included, i.e. the establishment of the Municipal Library (1984 - based on previous research), publication of scientific studies, co-productions of theatrical performances in order to support talented young artists who could not afford the production costs, conduct of research, production of classical music records, and far more. Indicatively, the research among Secondary Education pupils of public schools at Halandri, can be reported. This research concerning their cultural preferences and expectations, as well as their preferences in books, gave feedback to the formation of the Municipal Library.

Even more, a follow-up research was conducted in 1991 to report on their further cultural proposals concerning an innovative cultural policy for youth. In both cases, the principal researcher was Prof. Koula Kassimati, while in the beginning of 1992, within the framework of the Cultural Centre, the “Children’s Creative Workshop” was initiated. Its objective was to be the link between the children of the Municipality and the Municipal Library, supporting the idea that pupils would become familiar with the actual ‘place’ and the way the Library operates. The outcome of this project was the establishment of a Children’s Library, as a branch of the main Library.
  
The ‘Aetopouleion’ advanced a fully developed system of publicity, regular updating the citizens of Halandri on local, as well as on wider subjects, in order to achieve its goals. It also put into practice the citizens’ participation and collaboration in the activities of the Cultural Centre and, generally, it benefited from every possible mean to achieve its objectives.

Following, in the present the Department of Culture of the Municipality of Halandri, via the ‘Aetopouleion’ Cultural Centre, the Municipal Library and the Municipal Band, emphasizes on the maintenance and continuation of a well-prepared intellectual infrastructure, which is mainly expressed by means of:

·        Publishing, i.e. research reports, studies, poetry etc.               
·        Library services,
·        Co-productions,
·        Organization of lectures, seminars, workshops,
·        Arts Exhibitions,
·        Music education (free courses for pupils, by the Orchestra musicians),
·        Cultural projects in the public schools of Halandri,  
·        Summer Festival, (already initiated since the establishment of ‘Aetopouleion’),
·        Collaboration with other social/cultural/community services and institutions.  


It is indicated, that the Department of Culture still considers, as of particular importance, the active participation and collaboration of the citizens of Halandri in every cultural activity, highlighting participation of young people of the municipality.


                                                                                                                             
EDUCATIONAL PROJECTS ORGANISED BY
THE ‘AETOPOULEION’
                                                                                                                             


The ‘Aetopouleion’ Cultural Centre has been brought into action, in the sector of the organization of Art and Literature Educational Projects in the Public Schools of Halandri, since 1996; albeit these projects were brought to an end at 2002. These interventions, were carried out with four projects, addressed almost 6,000 students of all grades, at the public schools at Halandri area.

More specifically, the projects were about:

A.  LITERATURE

A significant number of important Greek writers visited all schools (High and Senior High schools), on scheduled dates. They introduced several subjects about literature, their works, the “art” of writing, followed by discussion with the pupils. Purely indicative: Spyros Plaskovites, Evghenia Fakinou, Georges Sari, Maro Douka, Maro Loizou, Manos Kontoleon, Litsa Psarafti, Lotti Petrovic-Androutsopoulou, Dr Eugene Trivizas, and many more.

B.  MUSIC AND MUCISIANS

The pupils had the opportunity to enjoy music performances by experts in music theory and composition, within their own school, while they had the privilege of theoretical briefing about the kind of music which was performed and the history of the particular kind. There was an effort by the ‘Aetopouleion’, to offer entertainment and knowledge to young people, not only by emphasizing on our traditional music, but also by making connections between tradition, classical music and jazz.

Within the framework of this program, a ‘Workshop of Traditional Music’ was organized by the ‘Aetopouleion’ and run by the well-known musician Ross Daly, as a pilot project, in a particular High School of Halandri.

C.  CINEMA

A film theorist/director brought the ‘magic’ of the Seventh Art at the schools of our town. He presented the history, as well as the theory of Cinema by using projections of significant film extracts. The elaboration and the methodology of the subjects were developed with the collaboration of the film director and the British Institute.

D. “GETTING TO KNOW YOUR ENVIRONMENT - REMATIA IN HALANDRI”

The objective of this project was to get the Elementary school pupils in contact with the physical environment of Rematia, as well as to make them more sensitive in environmental issues. Books, games, creative activities, video projections, walking and tours in Rematia, were part of this project. 

In summing up, nothing of the above would be possible if we didn’t have the full support and collaboration of the Director of Secondary Education and the Directors of all the public schools in Halandri. The interventions were carefully planned and implemented with great love and support by the Aetopouleion staff, and were offered to young people for free. These projects were carried out during the school year, while a constant evaluation following the implementation of each project contributed to the improvement of our efforts each year. The hope is that by the year 2015, new cultural programs will be implemented targeted towards the youth population of our city.-

The Director of Department of Culture

Dr Aikaterini Pazioni-Kalli