Λέσχη Ανάγνωσης Βιβλιοθήκης Αετοπουλείου, Τετάρτη 25 Ιανουαρίου, η Μαρία Φακίνου προσκεκλημένη για το βιβλίο «Όλα τα ωραία άρχισαν μετά»