Η Μεικτή Χορωδία 3ης Ηλικίας 60+ του Δήμου Χαλανδρίου στη Συνάντηση Χορωδιών 3ης Ηλικίας


Δείτε παρακάτω το Πρόγραμμα της εκδήλωσης