Στα Σταυροδρόμια της Σκέψης - Τετάρτη 13 Ιουνίου


Σ Τ Α  Σ Τ Α Υ Ρ Ο Δ Ρ Ο Μ Ι Α  Τ Η Σ  Σ Κ Ε Ψ Η Σ
Σειρά διαλέξεων
Δημοτική Βιβλιοθήκη Δήμου Χαλανδρίου
ΦΙΛΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ + ΤΟΜΠΑΖΗ 18. ΧΑΛΑΝΔΡΙ. 210 6820464.                ΕΙΣΟΔΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΗ


Η ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ  ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ ΔΙΟΡΓΑΝΩΝΕΙ ΕΝΑ ΚΥΚΛΟ   ΔΙΑΛΕΞΕΩΝ ΠΟΥ ΘΑ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ  ΜΙΑ ΤΕΤΑΡΤΗ ΚΑΘΕ ΜΗΝΑ

ΠΕΜΠΤΗ ΔΙΑΛΕΞΗ:
      
Τετάρτη  13 Ιουνίου 2018 |  ώρα 18:00

Θέμα:
Νεοφροϋδικοί . Αντιψυχιατρικό κίνημα. Η θεωρία των αντικειμενοτρόπων σχέσεων.

Ομιλητής :   Δ η μ ή τ ρ η ς  Μ α γ ρ ι π λ ή ς , κλινικός ψυχολόγος

Βιογραφικό του κ. Δημήτρη Μαγριπλή