ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ Ω Ρ Α Ρ Ι Ο ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ Β Ι Β Λ Ι Ο Θ Η Κ Η Σ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥΔΕΥΤΕΡΑ 12:00 -19:00

ΤΡΙΤΗ   9:00 - 15:00

ΤΕΤΑΡΤΗ   12:00 - 19:00

ΠΕΜΠΤΗ   9:00 – 15:00

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ   9:00 - 15:00

ΣΑΒΒΑΤΟ    ΚΛΕΙΣΤΑΙσχύει: Από 10/9/2018 έως 14/6/2019