Στα Σταυροδρόμια της Σκέψης


Σ Τ Α    Σ Τ Α Υ Ρ Ο Δ Ρ Ο Μ Ι Α    Τ Η Σ    Σ Κ Ε Ψ Η Σ

Σειρά διαλέξεων 

Η ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ ΔΙΟΡΓΑΝΩΝΕΙ ΕΝΑ ΚΥΚΛΟ ΔΙΑΛΕΞΕΩΝ (ΜΕ ΘΕΜΑ: ΤΑ ΨΥΧΟΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΑ ΜΟΝΤΕΛΑ) ΠΟΥ ΘΑ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΜΙΑ ΤΕΤΑΡΤΗ ΚΑΘΕ ΜΗΝΑ


ΤΡΙΤΗ ΔΙΑΛΕΞΗ:

Τετάρτη 23 Ιανουαρίου 2019 | ώρα 17.30 

Θέμα: Συμπεριφορικές Θεραπείες (Pavlov, Watson, Skinner, Bandura)


Ομιλητής : Δ η μ ή τ ρ η ς   Μ α γ ρ ι π λ ή ς , κλινικός ψυχολόγος

ΕΙΣΟΔΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΗ


Δημοτική Βιβλιοθήκη Δήμου Χαλανδρίου

ΦΙΛΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ + ΤΟΜΠΑΖΗ 18. ΧΑΛΑΝΔΡΙ. 210 6820464.